LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI EURO 5 CHO XE Ô TÔ TẠI VIỆT NAM VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG Ô TÔ SẮP TỚI

Từ 01/01/2022, các loại xe ô tô mới phải đạt tiêu chuẩn về phép thử và giới hạn chất gây ô nhiễm có trong khí thải mức 5. Khác biệt đáng kể về công nghệ Theo Quyết định số 49/2011 của Thủ tướng (quy định về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối […]

CONTINUE READING ➞
Được xem gần đây Close
Close

Close
Điều hướng
Danh mục